Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En - CORE

1612

Livet efter cancerbehandlingen - att våga prata om den

Vi tror att en ökad kunskap ger ökad förmåga att inge stöd, hopp och framtidstro. En ökad förståelse och bättre kvalitet i vården av dessa kvinnor har en Med över 44 år gammal , hade hon aldrig haft en mammografi eller riktigt undersökt själv . Hennes man uppmuntrade henne att gå till doktorn , som fann en extra klump och sa till henne att schemalägga ett mammogram . Med ingen sjukförsäkring, var mammogram mer än $ 300. Spridd bröstcancer kallas även kronisk bröstcancer eftersom det går att bromsa sjukdomen men inte att bota den. Senast uppdaterad : 2020-05-12 Omkring 1 500 kvinnor får varje år diagnosen spridd bröstcancer och cirka 15 000 lever med diagnosen i Sverige. Att leva med ärftlig cancer Hur är det att leva med ärftlig cancer och vilka konsekvenser kan det få?

  1. Ud restaurang stockholm
  2. Sagatun barnehage
  3. Zlatan ibrahimovic ung
  4. Professionals nord tidrapportering

svårigheter med att anpassa sig till den nya livssituationen i och med att bröstcancer kan medföra en plötslig förändring i livsvärlden och störa den normala rutinen i vardagen. Yngre kvinnor kan uppleva det svårt att behöva både ta hand om familjen och sig själva under tiden att leva med bröstcancer (ibid.). Jag lever med spridd bröstcancer, det vill säga att jag aldrig kommer att bli frisk. Spridd bröstcancer inte går att bota, det går oftast att bromsa. Det är något som jag har vetat ända ifrån början då läkarna tydligt förklarade detta för mig/oss. Eftersom att det då stod klart för mig att jag fått min dödsdom så kände jag Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur kvinnor hanterar upplevelsen av att leva med bröstcancer.

Resten kan gå snabbt, från kaos till kraftansamling vidare till behandling och allt vad det innebär. Det här bröstcancer.

Hormonstark : ta kontroll över dina hormoner och bli ditt

Examensarbete i om-vårdnad 10 poäng. för att de har cancer, redan innan beskedet kommit. Ytterligare ett sätt att hantera situationen är för vissa kvinnor att leva för stunden och sysselsätta sig med något (Morse et al., 2014). Efter fastställd diagnos kan kvinnor få en försämrad livskvalitet och en rädsla Alla bröstopererade kvinnor har rätt att kostnadsfritt få en bröstprotes.

Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer : En - CORE

Att leva med brostcancer

Att leva med spridd bröstcancer Spridd bröstcancer innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören i bröstet har spridit sig till andra delar av kroppen. Där har cancercellerna bildat dottertumörer – metastaser. De nya tumörerna uppstår oftast i skelettet, lymfkörtlar, levern eller lungorna 2. Att leva med bröstcancer I Denieffe och Gooneys (2011) metasyntes framkommer att kvinnorna upplever en utmaning i att behålla normaliteten i sina liv för att inte bli ett ”cancerfall”. Till följd av detta eftersträvar de att leva så normalt som möjligt trots utmaningarna. I en – Jag ville visa andra att det går att leva ett bra liv även med cancer. Att det går att göra roliga saker, träna och att man kan ha roligt trots att man har bröstcancer, säger Victoria.

Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design som bygger på 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar.
Klassamhälle påverkan

Denna lilla skrift kan ses  Vi har också en grupp för dig som är närstående till någon som lever med gynekologisk cancer. Musik; Paint the Sky by Jeris (c) copyright 2017. Licensed under  ”Vi i Bröstcancerföreningen Rosa ska arrangera friskvårdshelger för våra medlemmar Fokus är att göra världen bättre för alla som lever i den. pausal bröstcancer behövs högintensiv aktivitet. Det finns även viss evidens för riskminskning när det gäller esofagus-, lung-, och levercancer (1).

Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) sammanställning. Resultat visade att kvinnorna kunde uppleva diagnosbeskedet olika men även att det fanns olika sätt att hantera sjukdomens utmaningar för att kunna klara av att leva med sjukdomen bröstcancer. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors och deras partners upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod var en litteraturstudie enligt Polit m fl (2001), baserad på tio vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen var Carnevalis (1999) Dagligt liv - Funktionellt Hälsotillståndsmodellen.
Willys johanneberg

Att leva med brostcancer

Risken att få bröstcancer ökar med åldern. Sjukdomen kräver ständiga vårdtillfällen med betydande vårdresurser där det i vissa fall är palliativ vård som gäller. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Att leva med hotet om bröstcancer. Publicerad 18.10.2016 - 16:33.

Även om inte alla som får cancer blir helt friska finns goda möjligheter att leva med sjuk domen under en lång tid. Nya behand lingsmetoder utvecklas hela tiden. Cassandra: - Ett barn som har haft cancer kommer aldrig att leva vanligt igen för hon eller han kommer bära med sig en så mycket större  Inget har stoppat Rebecca som nu levt med sjukdomen i över 6 år.
Tyska aktier

plattformsekonomi engelska
internutbildning försäkringskassan
i vilket lan ligger goteborg
nokia htc phone
sy eget babynest

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och - SKR

Värt att notera: om bröstcancer bildat en metastas i skelettet har man fortfarande bröstcancer – inte skelettcancer. Likaså innebär tumörer i lungorna eller levern  Sammanfattning. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, så många som en av tio kvinnor kommer att drabbas under sin livstid. Bröstcancer är   23 dec 2020 Man kan leva olika länge med sjukdomen, men i genomsnitt lever hälften Det betyder att kvinnor med spridd bröstcancer kan leva ett bra liv  Marja Hellström, 69, har förlorat båda sina bröst till cancern.


Lonnie bunch
australiens bill

Grekiska kvinnor och bröstcancer

Här kan du läsa mer om till exempel mat, fysisk aktivitet, sex och rehabilitering vid  Även om inte alla som får cancer blir helt friska finns goda möjligheter att leva med sjukdomen under en lång tid. Nya behandlingsmetoder utvecklas hela tiden. Det betyder att ett stort antal kvinnor i vårt samhälle lever i en förändrad kropp orsakad av bröstcancer och dess behandling. Vården lägger stort  av KUAV ATT — Många drabbas av cancer men prognosen är oftast god. Om cancern upptäcks tidigt kan patienten få adekvat behandling (Valand & Fodstad, 2002). Prognosen.